Απευθύνεται σε πολύ έμπειρους εκπαιδευτές υποβρυχίου κυνηγίου οι οποίοι έχουν διοργανώσει και διδάξει σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων όλων των ερασιτεχνικών επιπέδων αλλά και ειδικοτήτων υποβρυχίου κυνηγίου και έχουν διατελέσει ως βοηθοί σε εκπαιδευτικά σεμινάρια εκπαιδευτών και επιθυμούν να εξελιχθούν στην ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης.

Ο Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών Υποβρυχίου Κυνηγίου Spearfishing Instructor Trainer Level 3***, έχει την ικανότητα να οργανώνει, να εκπαιδεύει και να πιστοποιεί όλα τα ερασιτεχνικά όπως και όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα υποβρυχίου κυνηγίου . Επίσης έχει την δυνατότητα να εισηγείται αλλαγές στις εκπαιδευτικές διαδικασίες των οργανισμών πιστοποίησης  όπως και να συμμετέχει στις επιτροπές αξιολόγησης των διαδικασιών αυτών.

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες γνώσεις πάνω σε τεχνικές διδασκαλίας και επίδειξης θεωρητικών και πρακτικών αντικειμένων που αφορούν την εκπαίδευση εκπαιδευτών υποβρυχίου κυνηγίου.

Το σεμινάριο περιλαμβάνει εκτός των άλλων εκπόνηση εργασιών , εκπόνηση παρουσιάσεων και παρουσιάσεις εξειδικευμένων αλλά και γενικών θεμάτων, προετοιμασμένων και μη, τελική υποχρεωτική γραπτή αξιολόγηση και αξιολόγηση δυο τελικών διαλέξεων ενός θεωρητικού και ενός πρακτικού εκ των αντικειμένων που πρόκειται να διδάξουν κατά την διάρκεια ενός Spearfishing Instructor Trainer Level 3*** course.

 

Περιεχόμενα

 

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος που περιλαμβάνει τουλάχιστον 20 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της SpearfishingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας, αναλύονται όλες εκείνες οι  χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που έχει η προετοιμασία, οργάνωση και διεκπεραίωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων εκπαιδευτών υποβρυχίου κυνηγίου, πρώτου (Spearfishing Instructor Level 1*), δευτέρου (Spearfishing Head Instructor Level 2**) και τρίτου  (Spearfishing Instructor Trainer Level 3***) και των crossover procedures.

Τα αντικείμενα που διδάσκονται μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Δομή του διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού SI (Spearfishing Instructors)
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλυση των εκπαιδευτικών στόχων τους
 • Διαδικασίες διδασκαλίας υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Ανάλυση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των εκπαιδευτικών στόχων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων υποψηφίων εκπαιδευτών πρώτου (Spearfishing Instructor Level 1*), δευτέρου (Spearfishing Head Instructor Level 2**) και τρίτου (Spearfishing Instructor Trainer Level 3***),  καθώς και όλων των crossover procedures
 • Η χρήση των εκπαιδευτικών βοηθημάτων και του βίντεο στο μάθημα διδασκαλίας των διαλέξεων
 • Διαδικασίες εξέτασης και πιστοποίησης εκπαιδευτών
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και επενδυτικές ευκαιρίες για εκπαιδευτές υποβρυχίου κυνηγίου
 • Εισαγωγή στην αξιολόγηση χορηγιών και συνεργασιών
 • Εισαγωγή στο Digital Marketing
 • Ανάλυση, κριτική και αξιολόγηση των δεξιοτήτων των υποψηφίων εκπαιδευτών
 • Τοπική και διεθνής νομοθεσία για το υποβρύχιο κυνήγι

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές Spearfishing Instructor Level 3***, μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις σε θάλασσα ή/και στην πισίνα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων ασκήσεων και διαδικασιών με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Οργάνωση εκπαιδευτικών πρόγραμματων εκπαιδευτών πρώτου (Spearfishing Instructor Level 1*), δευτέρου (Spearfishing Head Instructor Level 2**) και τρίτου (Spearfishing Instructor Trainer Level 3***)
 • Αξιολόγηση του ελέγχου ομάδας δυτών σε διοργανώσεις ανοιχτής θάλασσας
 • Οργάνωση διαδικασιών και μεθόδων ασφάλειας ομάδας έμπειρων δυτών σε διάφορες διοργανώσεις
 • Αξιολόγηση της διδασκαλίας εκπαίδευσης και ελέγχου της διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών και καρδιοπνευμονικής ανάνηψης

Προαπαιτούμενα συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 25 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Certification εκπαιδευτή υποβρυχίου κυνηγίου πρώτου επιπέδου (Spearfishing Instructor Level 2** / Head Instructor)
 • Certification εκπαιδευτή ελεύθερης κατάδυσης δευτέρου επιπέδου (Freediving Instructor Level 2*)
 • Πιστοποίηση εκπαιδευτή καρδιοπνευμονικής ανάνηψης και παροχής πρώτων βοηθειών(BLS)
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης ( συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)
 • Λίστα ολοκληρωμένων και πιστοποιημένων σεμιναρίων από όπου να προκύπτει πως έχει εκπαιδεύσει τουλάχιστον 200 μαθητές με τουλάχιστον 20 ανά διαφορετικό επίπεδο εκπαιδευτικού σεμιναρίου υποβρυχίου κυνηγίου και τουλάχιστον από μαθητές 10 σε τρεις διαφορετικές ειδικότητες από τις υπάρχουσες την δεδομένη χρονική περίοδο διεξαγωγής του σεμιναρίου.
 • Βεβαίωση συμμετοχής ως βοηθός εκπαιδευτή σε δυο σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών
 • Βεβαίωση εκπαιδευτικής δραστηριοποίησης υποβρυχίου κυνηγίου των τελευταίων τριών ετών
 • Certification άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Bachelor degree σε οποιοδήποτε αντικείμενο, οποιουδήποτε πανεπιστημίου