Απευθύνεται σε υποβρύχιους κυνηγούς που έχουν ήδη κάποια εξοικείωση με το θαλάσσιο περιβάλλον και την χρήση εκείνου του εξειδικευμένου εξοπλισμού ελεύθερης κατάδυσης και υποβρυχίου κυνηγίου και  που επιθυμούν να μάθουν σωστά και εμπεριστατωμένα την θεωρία αλλά και τις κυνηγετικές τεχνικές ώστε να θέσουν τις απαραίτητες βάσεις για την περεταίρω εξέλιξή τους αποδοτικά και με ασφάλεια.

 Ο σκοπός του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και των εκπαιδευτών είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες  τις απαραίτητες γνώσεις που επηρεάζουν τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την παρουσία των θηραμάτων σε αυτό, αλλά και να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες των βασικών τεχνικών υποβρυχίου κυνηγίου.

Με το τέλος του σεμιναρίου θα μπορείτε  να αναγνωρίσετε και να κυνηγήσετε αποδοτικά και με ασφάλεια, επιλεγμένα θηράματα σε μεσαία βάθη και με διάφορες τεχνικές. Επίσης θα είστε σε θέση να προβλέψετε τον τύπο των θηραμάτων που θα συναντήσετε σε κάθε διαφορετικό είδος βυθού και να καταστρώσετε την ανάλογη κυνηγετική στρατηγική για την σύλληψη των θηραμάτων.

 

Περιεχόμενα

 

Στο θεωρητικό μέρος αυτού του προγράμματος περιλαμβάνονται τουλάχιστον 14 μαθήματα της μιας ώρας και γίνονται στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της SpearfishingWW ή ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας. Aναλύονται όλες εκείνες οι χρήσιμες πληροφορίες που θα προετοιμάσουν τους συμμετέχοντες για τις επικείμενες ελεύθερες καταδύσεις τους στη θάλασσα ή/και στην πισίνα αλλά και οι βασικές παράμετροι ασφαλείας που πρέπει να διέπουν το υποβρύχιο κυνήγι με άπνοια (ψαροντούφεκο).

Τα αντικείμενα που διδάσκονται περιλαμβάνουν:

 • Εξειδικευμένος εξοπλισμός ελεύθερης κατάδυσης προσαρμοσμένος για το υποβρύχιο κυνήγι
 • Εξειδικευμένος εξοπλισμός υποβρυχίου κυνηγίου
 • Εισαγωγή στη βαλλιστική φυσική
 • Εξοπλισμός ασφαλείας υποβρυχίου κυνηγίου
 • Προχωρημένες τεχνικές υποβρυχίου κυνηγίου
 • Χαρακτηριστικά και συνθήκες του θαλάσσιου και υποβρύχιου περιβάλλοντος που επηρεάζουν την παρουσία θηραμάτων
 • Αρχές μετεωρολογίας / μοντέλα πρόβλεψης καιρικών συνθηκών
 • Ανατομία και φυσιολογία των θηραμάτων της περιοχής ενδιαφέροντος
 • Πιθανοί κίνδυνοι και προφυλάξεις ασφαλείας
 • Πρώτες Βοήθειες σε καταδυτικό ατύχημα και διάγραμμα ροής ενεργειών
 • Πρακτική του ζεύγους στο υποβρύχιο κυνήγι (Spearfishing Buddy system)
 • Επιλογή αλιευτικού προορισμού και οργάνωση εξόρμησης
 • Οικολογική αλιευτική συμπεριφορά του υποβρύχιου κυνηγού
 • Εισαγωγή στην διατήρηση και την αύξηση επιδόσεων για υποβρύχιους κυνηγούς
 • Τοπική νομοθεσία υποβρυχίου κυνηγίου

Εν συνεχεία, στο πρακτικό μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες μέσα από τις ανάλογες εξορμήσεις στη θάλασσα ή/και στην πισίνα, πραγματοποιούν μια προκαθορισμένη σειρά προσαρμοσμένων ασκήσεων με σκοπό να θέσουν τις σωστές βάσεις και εμπειρίες στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Προσαρμογή και χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού
 • Όπλιση και αφόπλιση ψαροντούφεκου (Loading and unloading a speargun)
 • Έλεγχος, παραμετροποιήση και συντήρηση των μερών του όπλου (Speargun workshop)
 • Ασφάλεια στη θάλασσα
 • Εκκίνηση κατάδυσης με το ψαροντούφεκο (Duck Dive with a Speargun)
 • Ασκήσεις στόχευσης και βολής με το ψαροντούφεκο (Aiming and shooting with a speargun)
 • Η τεχνική του πλαναρίσματος (The Drop Diving Technique)
 • Η τεχνική του ρηχού καρτεριού (Shallow Static Ambush - SSA)
 • Η τεχνική του κυνηγίου στην τρύπα (Hole Spearing – HS - Technique)
 • Πρακτική του ζεύγους στο υποβρύχιο κυνήγι (Spearfishing Buddy system)
 • Αύξηση της υδροβιότητας και παράμετροι της αθόρυβης κίνησης υποβρυχίως για κάθε τεχνική
 • Χρήση του εξοπλισμού ασφαλείας
 • Διαχείριση των θηραμάτων μετά την σύλληψη τους

Προαπαιτούμενα συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο είναι απαραίτητα:

 • Ηλικία 16 ετών και άνω
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
 • Ιατρική βεβαίωση καλής υγείας εκδοθείσα εντός 12 τελευταίων μηνών
 • Έντυπο απαλλαγής ευθύνης (συμπληρώνεται κατά την έναρξη της διαδικασίας)
 • Έγγραφο γονικής συναίνεσης και φυσική παρουσία του κηδεμόνα σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι σε ηλικία κάτω των 18 ετών
 • Certification Ελεύθερης Κατάδυσης πρώτου επιπέδου (Freediving level 1*), ή αν πρόκειται για έμπειρο ελεύθερο δύτη, βεβαίωση από ενεργό εκπαιδευτή Ελευθερης Κατάδυσης, πως πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις γνώσεων και επιδόσεων. (παρέχεται επίσης από την FreedivingWW μετά από την απαραίτητη διαδικασία θεωρητικής και πρακτικής αξιολόγησης)
 • Certification Υποβρυχίου Κυνηγίου πρώτου επιπέδου (Spearfishing Level 1* / Incipient Spearo), ή SII Cross Staging certificate ή αν πρόκειται για έμπειρο υποβρύχιο κυνηγό, βεβαίωση από ενεργό εκπαιδευτή του SII πως πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις γνώσεων και επιδόσεων. (παρέχεται επίσης από την SpearfishingWW μετά από την απαραίτητη διαδικασία θεωρητικής και πρακτικής αξιολόγησης)